Programa Cruzeiro x Vitoria 2020 Reprise
17:30 - 19:30